Aukioloajat:

Maanantai-perjantai klo 8 - 16

Beranger Oy

Vuoksenniskantie 73
55800 IMATRA

Puhelinnumerot:

Tekninen 020 7920 344

Sisustus 020 7920 346

Konttori 020 7920 342

Esko Ollonen 020 7920 341

Sähköposti:
myynti(at)beranger.fi

                                                 BERANGER OY:N TIETOSUOJASELOSTE

 

 

Rekisterinpitäjä                        Beranger Oy, Vuoksenniskantie 73, 55800 Imatra

                                                   Y-tunnus 0158837-9

                                                   Puh. 020 7920 342

                                                     

Henkilötietojen käsittelijä    Beranger Oy/Leena Mänttäri-Ollonen, puh. 020 7920 342

Rekisteröidyn oikeudet       -Oikeus saada yritykseltä pääsy kysyjää itseään                                                   koskeviin henkilötietoihin

-Oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista, jotka toimet toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä

                                               -Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

                                               -Oikeus vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä

                                               -Oikeus siirtää häntä itseään koskevat tiedot järjestelmästä toiseen

                                               -Oikeus peruuttaa suostumus

                                               -Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

-Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, esim. profilointi

-Oikeus on toteutettava 1 (yhden) kuukauden sisällä pyynnöstä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

                                               Yritys käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

-Henkilökunnan tiedot palkanmaksua ja jäsenmaksuja, työvuoro- ja lomalistoja sekä työtodistuksia varten

-Asiakkaiden tietoja laskutusta ja markkinointia ja erilaisten asioiden hoitamista varten sekä asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon

-Toimittajien yhteyshenkilöiden tietoja tilauksia ja yhteydenpitoa varten

-Osakasluettelo

-Hallituksen jäsenten ja tilitarkastajien tietoja varten

-Viranomaisia varten


Henkilötietojen käsittely     Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan asetuksen
                                              tietosuojaperiaatteita

-käsittely on lainmukaista, kohtuullista ja läpinäkyvää sekä käyttötarkoitussidonnaista

-tiedot minimoidaan, ne ovat täsmällisiä ja niiden säilytystä rajoitetaan ja ne ovat luotettavia

-tiedot perustuvat rekisteröidyn vapaaehtoiseen, yksilöityyn ja selkeään suostumukseen/osapuolten väliseen sopimukseen

-tiedot perustuvat rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun (=työantajalle kohdistettu yleisvelvoite eli oikeus käsitellä työntekijöiden tietoja ilman erityistä lupaa työntekijöiltä)

-henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän velvollisuuteen, esim. osakas- ja osakeluettelo

Henkilötietojen suojaus       -tiedot on suojattu asianmukaisesti, mm. salasanoin, ohjelmien päivityksin ja pitämällä käyttöoikeudet ajan tasalla sekä tarvittaessa varmistamalla asianomaisen henkilöllisyys ja kyselyn oikeutus. Myös clean desk-policy sekä henkilökunnan koulutus tietoturva-asioihin on käytössä.

Henkilötietoja luovutetaan   vain niihin tarkoituksiin mitä varten ne on kerätty

Henkilötietojen säilytys       Säilytämme tietoja vain niin kauan kuin se on välttämätöntä kyseisen palvelun toteuttamiseksi tai soveltuva lainsäädäntö sitä vaatii ja niitä säilytetään asianmukaisesti.

Tietoturvaloukkausista ilmoittaminen

                                               -ilmoitus tietomurrosta tehdään Tietosuojavirastolle 72 tunnin kuluessa ilmitulosta

                                               -ilmoitus myös rekisteröidylle, jos loukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin.